Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Co to jest Cloudlet?

Na naszej platformie wprowadziliśmy własną jednostkę miary o nazwie Cloudlet (z ang. obłoczek). Chcieliśmy bardzo precyzyjnie, a jednocześnie elastycznie rozliczać koszty użycia zasobów. Dlatego, pojedynczy cloudlet obejmuje jednocześnie: 128 MiB pamięci RAM i 400 MHz mocy procesora.

Cloudlety występują w dwóch odmianach.

  1. Dynamiczne Cloudlety są dodawane i usuwane automatycznie. Uzależnione to jest od ilości zasobów wymaganych przez aplikację w określonym momencie. Czyli, system doda cloudlety, gdy obciążenie rośnie, a usunie, gdy tylko spadnie. W rezultacie, rozliczenie użycia nastąpi na podstawie rzeczywistego wykorzystania zasobów, a nie limitów.

  2. Zarezerwowane Cloudlety są zamówione z wyprzedzeniem i będą naliczane niezależnie od faktycznego wykorzystania zasobów. Stosujemy je dla bardzo wymagających aplikacji i usług, które na starcie potrzebują większych zasobów, żeby prawidłowo działać. Aby trochę osłodzić rezerwowanie zasobów, system naliczy automatyczny rabat.

Jak naliczane są opłaty?

Na platformie Cloudlets.Zone usługi rozliczane są za rzeczywiste użycie. Dzięki zastosowaniu granularnej jednostki miary - Cloudlet. System co godzinę mierzy, ile cloudletów było zaangażowanych w każdym kontenerze i nalicza opłaty tylko za wykorzystane zasoby. Możesz ustawić maksymalny limit skalowania dla każdego kontenera, aby zasoby były zawsze dostępne w przypadku skoków obciążenia lub innych zmian użycia.

Takie podejście, rozwiązuje problem doboru rozmiaru występujący w przypadku instalacji w chmurze opartych na maszynach wirtualnych (VM).

Cennik maszyn wirtualnych Microsoft Azure - stan na 21 marca 2021 (poglądowo)

Pierwszym wyzwaniem jest tutaj znalezienie rozmiaru wystarczającego do dobrej wydajności przy średnim obciążeniu i zapewniającego dodatkową przestrzeń do skalowania. Drugie wyzwanie pojawia się, gdy Twoja obecna maszyna wirtualna staje się zbyt mała dla potrzeb projektu i musisz przejść na maszynę wirtualną o większej mocy, która zwykle będzie dwukrotnie większa. W takim przypadku, prawdopodobnie zawsze nadmiernie alokujesz.

W przypadku infrastruktury opartej na kontenerach, takiej jak na Cloudlets.Zone, nie trzeba zgadywać ile zasobów należy przeznaczyć na wysoką wydajność podczas średniego obciążenia i w przypadku skoków obciążenia. Możesz ustawić górny limit skalowania dla kontenera na poziomie 256 cloudletów, co oznacza, że w razie potrzeby system zaangażuje: 32 GB pamięci RAM i 102 GHz czasu procesora.

Co ważne, póki nie wystąpi sytuacja, która wymagać będzie tak dużej mocy, nie zapłacisz nic za ustalony limit skalowania (dynamiczne cloudlety).