Kompendium
Search
K
Comment on page

Jak uruchomić węzeł IOTA?

HORNET to społecznościowy projekt IOTA (pełny węzeł) napisany w Go.
IOTA to księga rozproszona, która nie jest łańcuchem bloków. Charakteryzuje się niskim kosztem transakcji (brak prowizji), szybkimi konsensusami i możliwością obsługi mikropłatności. Architektura rozwiązania zaprojektowana dla potrzeb Internetu Rzeczy (IoT). Tokeny są wydobywane jako XRP, a transakcje zatwierdzane za pomocą zastrzeżonej technologii Tangle, czyli zdecentralizowanego grafu acyklicznego (DAG). Upraszczając, to sieć niesekwencyjnych węzłów, która umożliwia każdemu z nich utrzymywanie połączenia z kilkoma innymi węzłami w swego rodzaju konstelacji.
Wizualizer transakcji w czasie rzeczywistym
Uruchomienie węzła IOTA na Cloudlets.Zone jest bardzo proste i zajmuje ok. 3 minut. Skorzystaj z poniższej instrukcji.
  1. 1.
    Znajdź na Marketplace paczkę o nazwie: IOTA Node, a następnie zdecyduj jaki rodzaj węzła IOTA ma powstać.
  • PrivateNet - Do wewnętrznych projektów. Uruchamianie prywatnego węzła, np. Tangle Chrysalis. Należy samodzielnie sparametryzować: koordynatora, spammera i portfel.
  • MainNet - pełnoprawny węzeł sieci IOTA, który po instalacji od razu rozpoczyna pracę na rzecz sieci.
  • TestNet - instalacja do celów testowych.
Poczekaj na zakończenie instalacji środowiska.
Po za kończeniu zobaczysz URL i poświadczenia w Panelu Usługi. Dane te otrzymasz również w emailu wysłanym z naszego systemu.
2. Teraz już możesz zalogować się do panelu Hornet. W przypadku wyboru opcji "MainNet" węzeł powinien już być podłączony do sieci.
Panel HORNET sieci IOTA po 10 dniach pracy
3. Po instalacji można zmodyfikować ustawienia skalowania pionowego tak, aby ograniczyć koszty użycia węzła lub odwrotnie - przygotować środowisko na większy ruch.
Koszty utrzymania węzła IOTA na Cloudlets.Zone przy standardowych ustawieniach ze skalowaniem do 24 cloudletów dla węzła MainNet, wynoszą przeciętnie 135 zł miesięcznie.