Zasilanie konta

Instrukcja doładowania konta przedpłaconego dla dwóch scenariuszy

Konto próbne

1.Pierwsze zasilenie zachodzi, gdy posiadasz nadal Konto próbne (bezpłatne). Dokonaj jego konwersji klikając zielony przycisk "PRZEJDŹ NA PEŁNE KONTO" w górnym menu Panelu usługi.

2. Następnie wypełnij prawidłowo formularz rejestracji i kliknij "Konwertuj na pełne konto".

3. Wybierz bramkę płatności (więcej informacji znajdziesz w sekcji Metody płatności), na przykład CashBill jeśli chcesz zapłacić szybkim przelewem.

Automatyczne uzupełnianie salda na platformie Cloudlets.Zone jest możliwe tylko przy płatnościach kartami płatniczymi lub kredytowymi.

4. Otwarte zostanie nowe okno z fakturą proforma. Naciśnij przycisk "Opłać teraz" lub zmień metodę płatności z rozwijalnego menu.

5. W przypadku płatności kartą nastąpi przekierowanie na poniższy formularz. Po wypełnieniu danych karty, wciśnij przycisk "Opłać".

W przypadku wyboru "Szybkiego przelewu" (brama CashBill) nastąpi przekierowanie do portalu bramy, gdzie można będzie wybrać płatność za pomocą BLIK, Apple Pay (z telefonu), Google Pay lub wskazać właściwy bank realizujący błyskawiczne przelewy.

 1. Po zasileniu Twoje konto na Cloudlets.Zone zostanie przekształcone na konto PEŁNE, a jego saldo początkowe (pierwsze zasilenie) zostanie powiększone o bonus.

Jeżeli w trakcie tego procesu nie dokonasz transakcji, Twoje konto będzie w statusie "w konwersji" ale obowiązywać będą reguły jak dla Konta próbnego. Oznacza to, między innymi, że nie zmieni się termin ważności konta, ani limity obowiązujące dla kont testowych. Nadal możliwe będzie uzupełnienie salda konta, a więc dokończenie konwersji na Konto Pełne. Wybranie nieopłaconych pozycji z listy faktur proforma ponownie aktywuje proces płatności.

 1. List nieopłaconych zamówień znajdziesz wybierając z menu głównego SALDO KONTA, a następnie "Zobacz Faktury".

Konto pełne

1.Jeżeli masz już Konto PEŁNE, a chcesz je zasilić określoną kwotą, wystarczy że klikniesz na "Saldo konta", a następnie "Uzupełnij saldo".

2. Po lewej stronie dokonaj wyboru wartości zasilenia, a po prawej wskaż metodę płatności, np. Szybki przelew (CashBill) lub karta kredytowa (Stripe).

3. Po kliknięciu przycisku "Potwierdź płatność" otwarte zostanie nowe okno z fakturą proforma. Nadal można jeszcze dokonać zmiany metody płatności w menu rozwijalnym. Po wybraniu metody (Krok 1), w tym przypadku będzie to szybki przelew - naciśnij szary przycisk "Zapłać z CashBill"

4. Teraz możesz dokonać płatności preferowaną przez siebie metodą, np. BLIK'iem lub szybkim przelewem.

Jeżeli w trakcie tego procesu nie dokonasz transakcji, nadal możesz uzupełnić saldo konta. Wystarczy tym celu dokończyć już rozpoczętą transakcję, czyli opłacić wygenerowaną proformę. Wybierz z górnego menu "SALDO KONTA" i "Zobacz faktury".

Zostaniesz zalogowany do systemu bilingowego, gdzie wylistowane będą opłacone i nieopłacone transakcje.

Wybranie nieopłaconych pozycji rozpocznie proces od punktu 3 niniejszej instrukcji.

Autouzupełnianie konta

Wyczerpanie środków salda konta na Cloudlets.Zone automatycznie zatrzymuje środowiska (dotyczy to kont przedpłaconych). Celem zachowania ciągłości działania usług rekomendujemy włączenie mechanizmu autouzupełniania SLAD konta.

UWAGA! Zasilenia automatyczne na platformie Cloudlets.Zone realizowane są wyłącznie za pomocą kart płatniczych i kredytowych. Funkcja działa wyłącznie po pierwszej autoryzacji karty, czyli po pierwszej płatności.

 1. Z górnego menu wybierz SALDO KONTA, a następnie Autouzupełnianie salda.

 1. Jako metodę płatności wybierz "Kartę kredytową", następnie określ wyzwalacz dla zasilenia, na przykład "Gdy saldo niższe niż ..." (rekomendujemy). Na koniec, wybierz wartość zasilenia i naciśnij przycisk "Potwierdź" oraz zatwierdź komunikat klikając "Tak".

Poziom minimalnego salda nie powinien być niższy niż wartość zużycia z 5 dni, gdyż w razie jakichkolwiek problemów z płatnością będzie jeszcze czas na reakcję i alternatywne zasilenie konta (na 2-3 dni przed wyczerpaniem środków slada zaczynają przychodzić powiadomienia z platformy).

 1. Jeżeli cały proces przebiegł prawidłowo po ponownym wejściu do sekcji Autouzupełnianie salda zobaczymy komunikat: "Autouzupełnianie salda jest aktywne. Kliknij tutaj by wyłączyć autouzupełnianie salda, lub zmień ustawienia."

Wyłączanie autouzupełniania salda konta

 1. W celu wyłączenia autouzupełniania SALDA wystarczy aktywować link: "Kliknij tutaj by wyłączyć autouzupełnianie salda..." na zielonej belce informacyjnej i zatwierdzić przyciskiem "TAK".

 1. Podobnie, gdy zajdzie potrzeba zmiany wyzwalaczy zasilania, albo wielkości SALDA przy którym aktywuje się zasilenie, rekomendujemy wyłączenie i ponowne sparametryzowanie oraz włączenie Autouzupełniania konta.

Zmiana wartości autouzupełniania

 1. W celu wartości zasilenia wystarczy dokonać stosownych zmian i ponownie zatwierdzić je przyciskiem "Potwierdź" i zaakceptować ponowne zapytanie przyciskiem "Tak".

Przelew tradycyjny

 1. W celu realizacji płatności przelewem tradycyjnym na dokumencie pro-forma wybierz "Szybki przelew", a następnie kliknij "Zapłać z CashBill".

 1. Rozwiń menu "Więcej banków" i wybierz ikonę ikonę blankietu przelewu.

 1. Po kliknięciu przycisku "Zapłać" wygenerowane zostaną informacje do płatności. Możliwe będzie skopiowanie danych do przelewu wraz tytułem płatności zawierającym dane o transakcji lub wydrukowanie blankietu przelewu.

Zależnie od momentu wykonania zlecenia przelewu w banku, zaksięgowanie transakcji i zasilenie salda konta na Cloudlets.Zone może zająć nawet 3 dni.

Last updated