Dostęp SFTP, SSH i Web SSH

Jak dostać się klientem SFTP i SSH do środowisk na Cloudlets.Zone

Dostęp SFTP

  1. Zacznijmy od wygenerowania pary kluczy RSA (jeżeli masz już klucze przejdź do kroku 4). Rekomendujemy wykonanie tej operacji w oparciu o lokalne narzędzia, jak na przykład PuTTY Key Generator. Można też zrobić to z poziomu linii komend na Cloudlets.Zone, jednak w tym przypadku, klucz prywatny będzie skompromitowany.

  2. Po zainstalowaniu Putty znajdź i uruchom PuTTY KeyGen, wybierz na przykład algorytm Ed25519, który wykorzystuje kryptografię krzywych eliptycznych przez co jest bardzo krótki. Następnie, wciśnij przycisk Generate. Ruszaj myszką w polu poniżej paska postępu, co przyspieszy generowanie pary kluczy RSA.

3. Ustaw hasło do klucza prywatnego i zapisz parę kluczy EdDSA na dysku lokalnym.

4. Klucz publiczny należy teraz dodać do kluczy w Panelu Usługi na Cloudlets.Zone. W górnym menu wybierz Ustawienia, potem w bocznym menu Klucze SSH, a następnie Dodaj Klucz Publiczny.

5. Nazwij klucz i wklej klucz publiczny wygenerowany przez PuTTY KeyGen.

Nowy klucz publiczny został dodany, w naszym przykładzie to Migracje.

Teraz można się już połączyć klientem SFTP do zasobów na Cloudlets.Zone. My w tym celu użyjemy klienta FileZilla.

6. Zainstaluj i uruchom klienta FileZilla. W menu wybierz Plik / Menedżer Stron. Dane dostępowe znajdziesz w Ustawienia / Klucze SSH / SFTP

7. Skopiuj nazwę serwera, port oraz nazwę użytkownika upewniwszy się uprzednio, że jesteś na właściwym węźle (zmiana węzła zmienia nazwę użytkownika).

Po wypełnieniu pól pamiętaj by podać ścieżkę do klucza prywatnego, który w kroku 2 generowany i zapisany był na dysku lokalnym.

8. Teraz wystarczy już tylko nawiązać połączenie. Wciśnij Połącz, podaj hasło do klucza prywatnego (o ile zostało ustawione) i wykonaj próbny transfer.

Protokół dostępu FTP, które nie szyfruje transferu danych, ani nawet poświadczeń, nie jest wspierany na Cloudlets.Zone.

Dostęp Web SSH

Na Cloudlets.Zone do aktywnych środowisk można dostać się za pomocą webowego SSH, bezpośrednio z poziomu Panelu Usługi.

  1. W tym celu wejdź na Ustawienia / Dostęp SSH / Połączenie SSH / Połącz i wybierz właściwe środowisko.

Do połączenia Web SSH nie potrzebujesz dodatkowych poświadczeń, bo działasz w ramach uprawnień aktywnej sesji konta na Cloudlets.Zone.

Alternatywnie, możesz uruchomić Web SSH z menu kontekstowego przy każdej z warstw aktywnych środowisk. Przykład poniżej.

Korzystając z opcji w panelu narzędzi nad oknem edytora, możesz:

  • przełączać się między węzłami warstwy skalowanej poziomo, wybierając je z listy rozwijanej Node ID

  • otworzyć jeszcze jedną zakładkę połączenia z aktualnym kontenerem klikając opcję Duplikuj sesję (pozwala to na wykonanie kilku jednoczesnych operacji na jednym węźle, np. śledzenie logów w jednym oknie terminala i zarządzanie samą aplikacją w innym)

Ponadto klient Web SSH jest wyposażony we wbudowane skróty do wygodnego edytowania (ich listę można również wyświetlić, najeżdżając kursorem na ikonę klawiatury w prawym górnym rogu zakładki):

  • Kopiuj (Ctrl + Shift + C)

  • Wklej (Ctrl + V)

  • Ustawienia (Ctrl + Shift + Alt) - pozwala skonfigurować emulator, np. przełączyć metodę wprowadzania, wprowadzić ręczną zmianę tekstu w schowku, itp.

Teraz możesz zacząć zarządzać swoim kontenerem przez SSH, czyli na przykład ustawiać zmienne niestandardowe, zmieniać ustawienia zapory, itp.

Dostęp SSH z użyciem klienta

Jeśli nie posiadasz jeszcze pary kluczy RSA i nie zainstalowałeś klucza publicznego w Panelu Usług przejdź do kroków od 1-5 instrukcji SFTP, a następnie wykonaj poniższ działania.

  1. Zainstaluj i uruchom klienta SSH. W tym przykładzie użyjemy PuTTY.

2. Wprowadź dane, które znajdziesz w Ustawienia / Klucze SSH / Połączenie SSH. W tym przypadku Brama SSH zawiera:

  • Użytkownik: ssh_25

  • Host name: gate.controller.cloudlets.zone

  • Port: 3022

3. Dodaj klucz prywatny w kliencie, w tym celu wybierz w Connection / SSH / Auth / Browse. Pamiętaj, aby nazwać i zapisać sesję, w przeciwnym razie następnym razem trzeba będzie wprowadzać wszystko od nowa.

4. Jeśli sesja jest już zapisana kliknij Open. W oknie koncoli wprowadź hasło do klucza jeśli ustawiłeś.

5. Następnie, wybierz gupę środowisk do których chcesz się dostać. Jeżeli nie używasz funkcji grupowania środowisk, zobaczysz od razu ich listę. Wpisz numer środowiska oraz warstwy każdorazowo zatwierdzając enterem.

Po zalogowaniu możesz używać komend właściwych dla wybranej dystrybucji Linux, np. uruchomić Midnight Commandera.

mc

Użycie komendy "exit", powoduje powrót do menu wyboru warstwy. Aby przejść do wyboru środowisk, wpisz "0". Podobnie, aby przejść do wyboru grup środowisk, wpisz i zatwierdź "0".

Last updated