Kompendium
Search
⌃K

WordPress Multisite z CDN optymalizowany pod SEO

WordPress z wieloma witrynami z obsługą domen z których każda może posiadać swój dedykowany publiczny adres IP, to może zaciekawić Twojego specjalistę od SEO :)
Sieć wielostanowiskowa (Multisite) to wbudowana funkcja WordPressa, którą można łatwo aktywować, ale jednocześnie wymaga zestawu konfiguracji do poprawnej pracy.
Jeżeli planujesz uruchomić CMS i zarządzać kilkunastoma, albo kilkudziesięcioma stronami, a do tego, każda strona ma mieć swojego administratora i osobnych redaktorów, to WordPress w opcji Multisite jest bardzo dobrym wyborem.
 • Zarządzanie ogranicza się do panowania nad jednym środowiskiem z jednego panelu administracyjnego, a nie osobnymi instalacjami WordPress.
 • Wtyczki i motywy mogą być instalowane i aktywowane dla wielu witryn jednocześnie.
 • Aktualizacje wykonywane są centralnie i zostaną automatycznie zastosowane dla wszystkich witryn WordPress Multisite.
 • Kopie zapasowe realizowane są zbiorczo dla całej instalacji i wszystkich witryn, a odzyskiwanie może ograniczyć się do konkretnych witryn.
 • Uzyskuje się optymalizację kosztową, bo kilka niezależnych WordPress'ów zwykle kosztuje o wiele więcej niż jedna instalacja.
Ta implementacja może być bardzo przydatna dla różnych branż i typów organizacji posiadających własne witryny, np: zasoby medialne z wieloma sekcjami zarządzanymi przez różne zespoły; witryny rządowe i non-profit dla różnych departamentów lub lokalizacji; organizacje edukacyjne z podstronami stworzonymi przez studentów; strona biznesowa z podkategoriami dla różnych branż; prywatne blogi w wielu subdomenach i strony lądowania (landing page).
W niniejszej instrukcji zaprezentujemy, jak w kilka minut utworzyć wiele stron internetowych, powiązać niestandardowe domeny, przypisać im dedykowane publiczne adresy IP, wydać certyfikaty SSL i skonfigurować CDN za pomocą jednej instalacji WordPress.

Instalacja WordPress Multisite

 1. 1.
  Rozpoczynamy od instalacji WordPressa z naszego Marketplace'u. Może to być środowisko wysokiej dostępności (klaster) lub WordPress na pojedynczym kontenerze (wersja ekonomiczna). Należy pamiętać, że rozwiązanie klastrowe jest dostępne tylko dla kont pełnych (płatnych).
2. Domyślna instalacja oparta jest o LiteSpeed i zaznaczone są wszelkie opcje bezpieczeństwa oraz CDN. Zaznaczyć należy jedynie "Install WordPress Multisite Network”, aby WordPress zainstalowany został jako Multisite. Na potrzeby tej instrukcji utworzymy WordPress Standalone Kit.
3. Po kilku minutach środowisko zostanie utworzone. Instalację potwierdzi mail z poświadczeniami administracyjnymi do: WordPress, phpMyAdmin i LiteSpeed WebAdmin.

Konfiguracja WordPress i dodawanie witryn

Po instalacji automatycznie włącza się tryb wielostanowiskowy, a strony internetowe można tworzyć na jeden z następujących sposobów w ramach jednej sieci Multisite:
 • subdomeny — sieć oparta na domenach, w której witryny używają subdomen, w naszym przykładzie: sklep.zaprasza.online, fryzjer.zaprasza.online
 • podfoldery — sieć oparta na ścieżce, w której witryny na żądanie używają ścieżek: zaprasza.online/sklep, zaprasza.online/fryzjer
W niniejszej instrukcji zastosujemy subdomeny dla naszych witryn sieci WordPress.
 1. 1.
  Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress, używając danych logowania z wiadomości e-mail po instalacji lub z okna instalacji WordPress.
 2. 2.
  Otwórz stronę Moje witryny > Administracja siecią witryn > Witryny.
3. Wyświetlone zostaną wszystkie witryny skonfigurowane w WordPress. Aby dodać nową witrynę, kliknij Dodaj.
4. Następnie, wypełnij formularz podając: adres witryny (póki co, jako katalog w domenie tymczasowej), tytuł, język i adres e-mail administratora. Kliknij Dodaj witrynę.
Zrobione! Pierwsza witryna w domenie tymczasowej sieci Multisite utworzona. W razie potrzeby powtórz te same kroki, aby utworzyć dodatkowe witryny.

Nadaj dedykowane publiczne adresy IP dla witryn

Jeżeli chcesz zapewnić dedykowany adres IPv4 każdej stworzonej witrynie, zastosuj poniższą instrukcję. Zacznij od dodania odpowiedniej liczby adresów IP utworzonemu środowisku WordPress Mulisite, gdyż domyślanie, podczas instalacji, przydzielony został jeden adres.
 1. 1.
  Rozwiń warstwę aplikacji i naciśnij przycisk "Dołącz/ odłącz adres IP".
2. Zmień cyfrę na 2 i kliknij Zastosuj.
Domyślnie, maksymalna liczba adresów publicznych IPv4 na każdą warstwę środowiska wynosi 2. Skontaktuj się z [email protected] w celu zwiększenia limitu.

Powiąż własną domenę lub subdomenę z witrynami

Poniżej zademonstrujemy, jak zamienić domyślny URL witryny na własną domenę. W naszym przykładzie utworzyliśmy kilka witryn, dlatego zastosujemy subdomeny w tej samej domenie głównej. Skoncentrujemy się na utworzonej we wcześniejszej części instrukcji witrynie: wp-multisite.node.cloudlets.zone/hot-line
 1. 1.
  Tworzymy subdomenę i łączymy ją z nowo utworzoną witryną. W celu należy utworzyć rekord A w swojej domenie (u nas będzie to: zaprasza.online), który zmapuje ją na publiczny adres IP środowiska WordPress. Grafika prezentuje dodanie subdomeny: hot-line i przypisanie jej do adresu: 212.127.94.94 w usłudze CloudFlare.
A | hot-line.zaprasza.online | 212.127.94.94 | 1800
Rozpropagowanie zmiany w DNS zajmuje chwilę. Przed przystąpieniem do następnego kroku sprawdź, czy zmiana jest już widoczna używając na przykład DNSchecker.
UWAGA, domyślnie licencja LiteSpeed startuje w ustawieniu 1 worker i obsługą 5 domen głównych (root domains). Jeżeli WordPress Multisite ma obsłużyć większą liczba domen, wówczas należy zmienić parametr w polu "domanins" z "5" na "Unlimited". W innym przypadku, wejście na domeny poza limitem kończyć się będzie błędem 403. Subdomeny są nielimitowane.
Dla bardzo małych serwisów, szczególnie w standardowej instalacji WordPress ze skalowaniem pionowym do 16 cloudletów, można zmienić licencję na bezpłatną.
Zmianę ustawień licencji dokonuje się z poziomu warstwy Aplikacji w dodatku LiteSpeed License Manager --> Configure.
2. Znajdź dodatek Let's Encrypt Free SSL na poziomie warstwy Loadbalancer lub Aplikacji środowiska WordPress i naciśnij przycisk Configure.
3. Dodaj własną domenę do listy zarejestrowanych domen dla Twoich witryn i naciśnij Zastosuj. Zwróć uwagę, by pozostawić domenę domyślną, która warunkuje bezpieczny dostęp zarządczy do całej sieci witryn Multisite dla Superadmina.
Uwaga: Let's Encrypt jest darmową usługą i jako taka, ma pewne ograniczenia przy wydawaniu certyfikatów. Jeśli nie spełniają wymagań Twojego projektu, rozważ skorzystanie z alternatywnego urzędu certyfikacji SSL.
4. Wróć do listy dostępnych witryn i kliknij Edytuj obok wymaganej witryny. W naszym przypadku będzie to: wp-multisite.node.cloudlets.zone/hot-line
5. Następnie zamień URL na adres domeny lub subdomeny. W tym przykładzie wpisujemy: https://hot-line.zaprasza.online i klikamy Zapisz zmiany.
Gotowe! Twoja pierwsza witryna jest już opublikowana i widoczna.
Powtórz te same kroki, aby powiązać domeny dla każdej kolejnej witryny.

Włącz CDN dla stron witryn sieci WordPress Multisite

W tym celu należy powiązać punkt końcowy CDN z każdą witryną sieci. Można to zrobić na dwa różne sposoby, w zależności od tego, jaki serwer aplikacji został wybrany na etapie instalacji WordPress'a.
Odznaczenie przed instalacją opcji "Install LiteSpeed High-Performance Web Server" powoduje, że instalowany jest NGINX.

WordPress z LiteSpeed

 1. 1.
  Zaczynam od aktywacji wtyczki LiteSpeed ​​Cache dla całej sieci wykonując to jako Superadministrator.
2. Następnie włącz wtyczkę na stronie ustawień Pamięci podręcznej.
3. Kliknij przycisk 'Wł' dla opcji "Włącz sieciową pamięć podręczną" i Zapisz zmiany .
4. Następnie wejdź do panelu administracyjnego każdej witryny, klikając pozycję menu Kokpit. Logowanie za pomocą poświadczeń Superadministratora lub utworzonego administratora witryny.
5. Naciśnij LiteSpeed ​​Cache i przejdź do pozycji menu CDN. Wklej w pole CDN URL adres, który przyszedł w e-mailu z poświadczeniami po instalacji środowiska. W naszym przykładzie: https://wp-multisite-chmur.cdn.jelastic.net Natomiast w polu Orygionalne URL wklej subdomenę lub domenę ustanowioną dla tej witryny poprzedzonej dwoma ukośnikami ułamkowymi (w przykładzie: //hot-line.zaprasza.online). Kliknij Zapisz zmiany .
Zrobione! Powtórz te same kroki dla każdej witryny w sieci, aby aktywować CDN.

WordPress Multisite z 9 adresami IPv4

Przykład niestandardowego środowiska, stworzonego w ramach PoC. WordPress Multisite, w którym każda witryna posiada własną subdomenę (może być też domena) z dedykowany adres IPv4. Realizacja pod kątem optymalizacji SEO dla sieci witryn wielojęzycznych.
Środowisko WordPress Mulisite z 9 adresami IPv4 na Cloudlets.Zone
DNS z wpisy powołującymi subdomeny dla środowiska WordPress Multisite