Kompendium
Search
K
Comment on page

Automatyczna konfiguracja bazy danych

Jeżeli chcesz ręcznie modyfikować konfigurację bazy danych, wyłącz automatyczną konfigurację
Na Cloudlets.Zone automatyzujemy konfigurację baz danych: MySQL , MariaDB i Percona zgodnie z limitem zasobów przydzielonym do kontenerów. Zmiany dotyczą pliku konfiguracyjnego /etc/my.cnf , a w szczególności następujących ustawień:
  • key_buffer_size
  • table_open_cache
  • myisam_sort_buffer_size
  • innodb_buffer_pool_size
Począwszy od wersji 5.7 i 8.0 MySQL / Percona i MariaDB 10.x, automatyczną konfiguracją objęte są jeszcze dwa dodatkowe parametry:
  • innodb_buffer_pool_instances — przestarzałe w MariaDB od wersji 10.6.x (zawsze 1 instancja puli)
  • innodb_buffer_pool_chunk_size
Jeżeli chcesz ręcznie zmieniać ustawienia z powyższej listy, musisz ustawić zmienną środowiskową JELASTIC_AUTOCONFIG na “false”, “disable”, lub “0”. W przeciwnym razie Twoje niestandardowe zmiany zostaną nadpisane, każdorazowo po restarcie kontenera.
1.Wybierz warstwę bazy danych należącą do środowiska, w którym chcesz wyłączyć automatyczna konfigurację, i wybierz Zmienne z menu rozwijalnego.
2. Następnie znajdź parametr JELASTIC_AUTOCONFIG wpisz w polu false i zapisz. Na koniec zatwierdź zmiany klikając przycisk Zastosuj.
Wskazówka. Alternatywnie, możesz nadpisać dowolne ustawienia w pliku /etc/my.cnf (w tym te zarządzane przez Smart Auto-Configuration) przez podanie ich w pliku /etc/mysql/conf.d/custom.cnf

Starsze implementacje

Jeżeli chcesz ręcznie zmienić automatycznie skonfigurowane ustawienia w starszych kontenerach, musisz usunąć znak#Jelastic autokonfiguracja”, na początku pliku /etc/my.cnf .