Zmiana wyglądu konsoli SSH

Jak zmienić wygląd konsoli i skórkę Midnight Commander'a, gdy korzystamy z Web SSH

Konsola SSH dostępna w Panelu Usługi Cloudlets.Zone jest wygodna i przydatna, gdy na co dzień logujemy się do Cloudlets.Zone i nie chcemy używać zewnetrznego klienta, albo logujemy się nie ze swojej stacji roboczej. Poniżej króka instrukcja jak dostosować wygląd konsoli oraz popularnego Midnight Commander'a na naszej platformie.

Zmiana wyglądu konsoli SSH

1.Wybierz środowisko na którym chcesz uruchomić webową konsolę SSH w Panelu Usługi Cloudlets.Zone. Następnie kliknij ikonę sieciowe SSH (WebSSH).

2. W prawym górnym rogu consoli znajdziesz klawiaturę, która przypomina skórty klawiaturowe obowiązujące w WebSSH na Cloudlets.Zone, są to:

 • Kopiuj - Ctrl + Shift + C

 • Wklej - Ctrl + V

 • Ustawienia - Ctrl +Shift + Alt

3. Wybierz Ctrl +Shift + Alt z klawiatury, aby wejść do ustawień konsoli SSH. Zmienić możesz:

 • Schemat kolorów, czcionkę oraz jej wielkość;

 • Metodę wprowadzania komend, np. dostosować konsolę do obsługi ze smartfonu (bez klawiatury);

 • Zmienić sposób reakcji konsoli na wskaźnik myszy;

 • Dostosować wielkość okna konsoli.

Zmiana wyglądu Midnight Commander'a

Domyślne kolory Midnight Commander'a mogą być dla wielu osób zbyt intensywne, a już na pewno gdy przed ekrane trzeba posiedzieć trochę dłużej. Poniżej dwie dystrybucje i dwie metody na zmianę wyglądu Midnight Commander'a.

Dystrybucja Debian

Dla dystrybucji Debian zmianę kolorów (skórki) można wprowadzić i zapisać z poziomu aplikacji.

1.Wybierz środowisko do którego chcesz się dostać z poziomu konsoli SSH w Panelu Usługi Cloudlets.Zone - sieciowe SSH (WebSSH).

2. Następnie z linii komend wpisz mc i potwierdź wciskając na klawiaturze enter. aby uruchomić Midnight Commander.

mc

3. Wybierz F9 + O + A lub Alt+9 + O + A.

4. Wybierz skórkę z menu rozwijalnego i zatwierdź wciskając OK (zmiana pól z użyciem klawisza TAB). Gotowe!

Dystrybucje CentOS

 1. W tym przypadku nie znajdziesz Appearance w Options, ale możemy zastosować obejście. Wszystkie skórki przechowywane są w katalogu: /usr/share/mc/skins/ oto ich lista:

-rw-r--r-- 1 root root 3026 Nov 5 2016 darkfar.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3022 Nov 5 2016 dark.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2743 Nov 5 2016 default.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2707 Nov 5 2016 double-lines.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3125 Nov 5 2016 featured.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2240 Nov 5 2016 gotar.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2258 Nov 5 2016 mc46.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2921 Nov 5 2016 nicedark.ini
-rw-r--r-- 1 root root 5514 Nov 5 2016 sand256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3936 Nov 5 2016 xoria256.ini

2. Wystarczy uruchamiając MC dodać do komendy, skórkę z którą chcemy pracować, na przykład:

mc -S nicedark.ini

Niestety, nie da się zapisać na stałe tego wyboru, dlatego uruchomienie Midnight Commander'a w kolorach innych niż domyślne, wymaga dla tej dystrybucji Linux stosowania powyższej komendy.

Last updated