Jak naliczane są opłaty?

Na czym polega rozliczanie za rzeczywiste użycie chmury publicznej?

Jak naliczane są opłaty?

Na platformie Cloudlets.Zone usługi rozliczane są za rzeczywiste użycie. Dzięki zastosowaniu granularnej jednostki miary - Cloudlet. System co godzinę mierzy, ile cloudletów było zaangażowanych w każdym kontenerze i nalicza opłaty tylko za wykorzystane zasoby. Możesz ustawić maksymalny limit skalowania dla każdego kontenera, aby zasoby były zawsze dostępne w przypadku skoków obciążenia lub innych zmian użycia.

Takie podejście, rozwiązuje problem doboru rozmiaru występujący w przypadku instalacji w chmurze opartych na maszynach wirtualnych (VM).

Pierwszym wyzwaniem jest tutaj znalezienie rozmiaru wystarczającego do dobrej wydajności przy średnim obciążeniu i zapewniającego dodatkową przestrzeń do skalowania. Drugie wyzwanie pojawia się, gdy Twoja obecna maszyna wirtualna staje się zbyt mała dla potrzeb projektu i musisz przejść na maszynę wirtualną o większej mocy, która zwykle będzie dwukrotnie większa. W takim przypadku, prawdopodobnie zawsze nadmiernie alokujesz.

W przypadku infrastruktury opartej na kontenerach, takiej jak na Cloudlets.Zone, nie trzeba zgadywać ile zasobów należy przeznaczyć na wysoką wydajność podczas średniego obciążenia i w przypadku skoków obciążenia. Możesz ustawić górny limit skalowania dla kontenera na poziomie 256 cloudletów, co oznacza, że w razie potrzeby system zaangażuje: 32 GB pamięci RAM i 102 GHz czasu procesora.

Co ważne, póki nie wystąpi sytuacja, która wymagać będzie tak dużej mocy, nie zapłacisz nic za ustalony limit skalowania (dynamiczne cloudlety).

Last updated