Kompendium
Search…
Jak naliczane są opłaty?
Na czym polega rozliczanie za rzeczywiste użycie chmury publicznej?

Na platformie Cloudlets.Zone usługi rozliczane są za rzeczywiste użycie. Dzięki zastosowaniu granularnej jednostki miary - Cloudlet. System co godzinę mierzy, ile cloudletów było zaangażowanych w każdym kontenerze i nalicza opłaty tylko za wykorzystane zasoby. Możesz ustawić maksymalny limit skalowania dla każdego kontenera, aby zasoby były zawsze dostępne w przypadku skoków obciążenia lub innych zmian użycia.
Takie podejście, rozwiązuje problem doboru rozmiaru występujący w przypadku instalacji w chmurze opartych na maszynach wirtualnych (VM).
Cennik maszyn wirtualnych Microsoft Azure - stan na 21 marca 2021 (poglądowo)
Pierwszym wyzwaniem jest tutaj znalezienie rozmiaru wystarczającego do dobrej wydajności przy średnim obciążeniu i zapewniającego dodatkową przestrzeń do skalowania. Drugie wyzwanie pojawia się, gdy Twoja obecna maszyna wirtualna staje się zbyt mała dla potrzeb projektu i musisz przejść na maszynę wirtualną o większej mocy, która zwykle będzie dwukrotnie większa. W takim przypadku, prawdopodobnie zawsze nadmiernie alokujesz.
W przypadku infrastruktury opartej na kontenerach, takiej jak na Cloudlets.Zone, nie trzeba zgadywać ile zasobów należy przeznaczyć na wysoką wydajność podczas średniego obciążenia i w przypadku skoków obciążenia. Możesz ustawić górny limit skalowania dla kontenera na poziomie 256 cloudletów, co oznacza, że w razie potrzeby system zaangażuje: 32 GB pamięci RAM i 102 GHz czasu procesora.
Co ważne, póki nie wystąpi sytuacja, która wymagać będzie tak dużej mocy, nie zapłacisz nic za ustalony limit skalowania (dynamiczne cloudlety).
Copy link