Kompendium
Search
K
Comment on page

Kopiowanie plików między środowiskami

Jak kopiować pliki za pomocą Panelu Usługi Cloudlets.Zone, czyli bez pośrednictwa repozytorium lokalnego lub zdalnego

Eksportuj katalog

  1. 1.
    Przejdź do środowiska źródłowego, a więc miejsca z którego chcesz skopiować pliki i kliknij przycisk Konfiguracja. W naszym przykładzie będzie to zrodelko.node.cloudlets.zone
2. Następnie przejdź do folderu, w którym są pliki do skopiowania i użyj przycisku koła zębatego, a z menu wybierz Eksport. Dla potrzeb tego przykładu będzie to: /opt/tomcat/webapps/ROOT
3. W oknie "Eksportuj ścieżkę z" wybierz docelowy kontener, u nas to będzie przeznaczenie.node.cloudlets.zone i wpisz ścieżkę gdzie ma zostać wyeksportowany katalog, my wybraliśmy po prostu /home/zrodelko. Kliknij przycisk Dodaj i poczekaj, aż system potwierdzi zakończenie procesu.
Dostęp do tak utworzonej ścieżki wymaga, aby środowisko źródłowe było uruchomione. W przypadku próby zatrzymania środowiska źródłowego, system uprzedzi, że nastąpi odłączenie udziału NFS.

Kopiowanie plików

4. Przejdź do środowiska docelowego, w tym przykładzie będzie to: przeznaczenie.node.cloudlets.zone wybierz przycisk Konfiguracja i upewnij się, czy w zakładce Punkty instalacji jest wyeksportowana ścieżka.
5. Następnie uruchom Web SSH, wejdź do katalogu, w którym znajdziesz udostępniony folder i skopiuj go do miejsca docelowego. W naszym przykładzie skopiowaliśmy katalog "zrodleko" do /var/www/webroot/ROOT.
cd /
cd home
ls -l
cp --verbose -a zrodelko /var/www/webroot/ROOT
Jeżeli nie przepadasz za komendami skorzystaj z Midnight Commandera :) Wpisz w linii komend:
mc

Odłączenie katalogu

6. Na koniec pozostało już tylko sprzątanie, czyli usunięcie udziału NFS. W tym celu, w Konfiguracji środowiska docelowego, wybierz Punkt instalacji / ikonę koła zębatego / i kliknij Odinstaluj.
Po chwili katalog zostanie odłączony. Zrobione!