Kompendium
Search
K

Kopia zapasowa WordPress

Jeżeli zależy Ci na zautomatyzowaniu kopii bezpieczeństwa środowiska WordPress możesz zaangażować aplikacje firm trzecich lub skorzystać z naszego dodatku opartego na projekcie Restic. Dodatek służy do wykonywania kopii systemu plików i bazy danych aplikacji WordPress. Restic szyfruje dane za pomocą AES-256 i uwierzytelnia je za pomocą Poly1305-AES. Zadanie backupowe realizowane jest przyrostowo i oparte jest na wykonywaniu migawek z określonego katalogu lub całego środowiska, co sprawia, że ​​proces jest szybki i łatwy w implementacji.

Instalacja repozytorium dla backupu

 1. 1.
  W menu głównym wejdź do Marketplace i w zakładce "Menedżer Repozytorium i Plików" wybierz Backup Storage, a następnie kliknij przycisk Instaluj.
2. Wybierz typ instalacji:
 • Standalone - ekonomiczna instalacja jednokontenerowa.
 • Cluster - instalacja klastra GlusterFS na minimum 3 kontenerach, zapewniająca dużą odporność na awarie pojedynczych maszyn.
Instalacja GlusterFS na Cloudlets.Zone
Jeżeli potrzebujesz więcej niż 200GB przestrzeni dyskowej dla repozytorium backupowego, skontaktuj się z naszym działem wsparcia.
W przypadku wyboru klastra, po instalacji zostanie utworzone środowisko składające się z kilku kontenerów repozytorium.
Repozytorium dla kopii zapasowych na bazie GlusterFS
Więcej informacji o zasadach działania i zarządzania repozytorium współdzielonym oraz o tym jak zbudować samodzielnie taki magazyn z użyciem kreatora topologii na Cloudlets.Zone znajdziesz tutaj.

Instalacja i parametryzacja dodatku do wykonywania kopii zapasowych

 1. 1.
  Na poziomie warstwy aplikacji wybranego środowiska WordPress kliknij Dodatki/Rozszerzenia, z listy wybierz "WordPress Backup/Restore for filesystems & databases" i kliknij Instaluj.
Dodatek - WordPress Backup/Restore for filesystems & databases
2. W oknie dialogowym masz do wyboru trzy konfiguracje zadania backupowego:
 • Pre-defined - gotowe zadanie backupu bez możliwości zmiany ustawień.
 • Custom - definiowalne zadanie backupu dające możliwość określenia godziny, dni tygodnia oraz strefy czasowej.
 • Manual (crontab) - coś dla adminów, a więc zadanie dla demona crona, czyli konfiguracja poleceń do automatycznego wykonywania okresowego.
W polu Backup storage powinno pojawić się repozytorium magazynu dla kopii zapasowych utworzone w poprzednim kroku. Parametr "Number of backups" to retencja, czyli czas przechowywania kopii zapasowych.
Konfiguracja zadania backupowego dla środowiska WordPress
Jeżeli masz swoje własne repozytorium i chcesz go użyć do zadań backupu WordPress, koniecznie dodaj do niego Etykietę WP backup. Wówczas w polu Backup storage będzie można wybrać własne repozytorium współdzielone.
3. Po prawidłowej instalacji możliwe będzie:
A. Natychmiastowe uruchomienie zadania backupu.
B. Rekonfiguracja zadania.
C. Odtworzenie z wybranej kopii, o ile zostały już wykonane zadania backupowe.
D. Odinstalowanie dodatku.