Przeniesienie środowiska na inne konto

Czyli jak zmienić właściciela środowiska na platformie Cloudlets.Zone?

Funkcja przenoszenia umożliwia przeniesienie dowolnego środowiska na inne konto w ramach tej samej platformy Cloudlets.Zone (wymagane jest potwierdzenie po obu stronach).

Ta funkcja może się przydać, gdy potrzebujesz:

  • przenieś ukończony projekt np. e-commerce, na indywidualne konto klienta,

  • przenieść wszystkie swoje projekty na nowe konto, zarejestrowane z innym adresem e-mail ,

  • przenieść projekty na konto innego dewelopera,

  • przenieść środowisko gotowe do produkcji na główne konto firmowe z osobistego testowego,

Dowolne środowisko (zatrzymane/uruchomione) można przenieść z dowolnego konta (w tym z dezaktywowanych). Konto docelowe powinno jednak spełniać następujące wymagania:

  • konto może być dowolnego typu, z wyjątkiem kont próbnych

  • konto powinno mieć status aktywny (tzn. nie zawieszony lub dezaktywowany)

  • konto powinno mieć wystarczające limity do obsługi przenoszonego środowiska (liczba cloudletów na kontener, węzłów na środowisko, środowiska na koncie, liczba publicznych IP, itp.)

Przenoszone środowisko zachowa wszelkie dane, ustawienia, parametry, w tym publiczny adres IP, SSL, itd. Nowy właściciel otrzymuje go w tym samym stanie, z tymi samymi wdrożonymi aplikacjami i tymi samymi konfiguracjami niestandardowymi. Migracja nie powoduje zatrzymania środowiska (jest bezprzerwowa), gdyż de facto oznacza przepisanie właściciela.

Przenoszenie środowiska na Cloudlets.Zone

  1. Po zalogowaniu do Panelu Usługi wybieramy środowisko, które chcemy przenieść i klikamy ikonę ustawienia przy nazwie środowiska. Następnie z bocznego menu wybieramy Zmiana właściciela i wpisujemy e-mail innego użytkownika Cloudlets.Zone.

2. System zweryfikuje, czy użytkownik istnieje na platformie Cloudlets.Zone i prześle mu e-mail z linkiem, który po kliknięciu potwierdzi zlecenie migracji. Do tego czasu środowisko będzie dostępne na obecnym koncie i oznaczone jako oczekujące na transfer.

3. Po zatwierdzeniu migracji przez użytkownika konta docelowego, system dokona przepisania właściciela, a środowisko zostanie usunięte z Panelu Usługi użytkownika początkowego. Jednocześnie, zasób ten pojawi się w Panelu nowego właściciela.

UWAGA, wszelkie ustanowione na koncie źródłowym współdzielenia środowiska, zostaną anulowane po przeniesieniu.

Last updated