Konfiguracja bazy danych

W tym przewodniku wymienimy główne pliki konfiguracyjne na serwerach baz danych, które można parametryzować na Cloudlets.Zone. Każdy wiersz tabeli odpowiada folderowi z konfiguracją i przypisany jest do określonego typu bazy.

FolderŚcieżkaTyp bazy

/var/lib/pgsql/data

PostgreSQL

/etc

wszystkie

/war/spool/cron

wszystkie

/var/lib/jelastic/bin

wszystkie

/var/lib/jelastic/backup

wszystkie

/var/lib/jelastic/keys

wszystkie

/etc/httpd/conf.d

MySQL, MariaDB, Percona, PostgresSQL

CONF

Główne pliki konfiguracyjne serwera bazy danych PostgreSQL znajdują się w folderze /var/lib/pgsql/data. Na przykład, można tam znaleźć: postgresql.conf , pg_hba.conf , pg_ident.conf, itp.

Nasza platforma automatycznie zarządza dwoma parametrami w pliku /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf dla baz danych PostgreSQL:

  • shared_buffers - oblicza jako część całkowitej pamięci RAM - 1/4, jeśli kontener ma osiem lub więcej chmurek, w przeciwnym razie siódma część (ale nie mniej niż 128 KB)

  • max_stack_depth - oblicza jako odjęcie 1024 od maksymalnego rozmiaru stosu (odpowiedź polecenia ulimit -s), przeliczone na MB

Jeśli chcesz ręcznie zmienić którekolwiek z tych ustawień, musisz usunąć znak automatycznej konfiguracji#Jelastic. ” wiersz na początku pliku. W przeciwnym razie Twoje niestandardowe zmiany zostaną nadpisane. Więcej o automatycznej konfiguracji baz danych znajdziesz tutaj.

Wskazówka: Alternatywnie, możesz nadpisać dowolne ustawienia w pliku /etc/my.cnf (w tym te zarządzane przez znacznik autokonfiguracji Jelastic), umieszczając je w pliku /etc/mysql/conf.d/custom.cnf

ETC

Konfiguracje PHP są wykonywane w pliku php.ini , który znajduje się w folderze etc.

MySQL, MariaDB i Percona zawierają plik konfiguracyjny my.cnf do zarządzania bazą danych. Zauważ, że Cloudlets.Zone automatycznie zarządza następującymi ustawieniami w tym pliku:

  • key_buffer_size

  • table_open_cache

  • myisam_sort_buffer_size

  • innodb_buffer_pool_size

Jeśli chcesz ręcznie zmienić dowolne z ustawień z powyższej listy, musisz usunąć znak#Jelastic autokonfiguracji”. ” wiersz na początku pliku. W przeciwnym razie Twoje niestandardowe zmiany zostaną nadpisane. Więcej o automatycznej konfiguracji baz danych znajdziesz tutaj.

CRON

Serwery baz danych zawierają folder /var/spool/cron z plikiem konfiguracyjnym, w którym można skonfigurować zadania cron.

Na przykład, możesz ustawić zaplanowane kopie zapasowe bazy danych. Wymagane wyrażenie cron jest domyślnie zawarte w pliku konfiguracyjnym cron. Wystarczy "odkomentować" odpowiednią linię i w razie potrzeby dostosować ją do własnych wymagań.

SCRIPTS

Ten folder zawiera domyślny skrypt backup_script.sh. Możesz także użyć folderu /var/lib/jelastic/bin do przesłania własnych skryptów.

BACKUP

Folder /var/lib/jelastic/backup jest używany do przechowywania kopii zapasowych bazy danych plików. Możesz użyć tych plików do przywrócenia danych bazy danych.

KEYS

Katalog /var/lib/jelastic/keys jest używany jako lokalizacja do przesyłania kluczy prywatnych potrzebnych dla Twojej aplikacji.

Wygeneruj klucz, zapisz go jako prosty plik i prześlij do folderu keys . Możesz go następnie użyć w różnych przypadkach, podając jedynie ścieżkę do swojego klucza, tj. /var/lib/jelastic/keys/{keyName} .

CONF.D

Folder /etc/httpd/conf.d jest zazwyczaj używany do przechowywania i zarządzania sub-configs.

Na przykład, można uzyskać dostęp do pliku konfiguracyjnego panelu administratora (w zależności od bazy danych, np phpMyAdmin-jel.conf dla MySQL) poprzez conf.d folderu. Użyj tych plików, aby ustawić odpowiednie kryteria zezwalania/odmawiania dostępu przez adres IP lub domenę.

Last updated