Faktury

Przeglądanie, opłacanie i pobieranie faktur

Przeglądanie faktur

Wszelkie dokumenty transakcyjne są na bieżąco przesyłane na skrzynkę e-mail klienta. Jeśli zaistnieje potrzeba przeglądnięcia faktur i faktur profroma w naszym systemie rozliczeniowym, należy najpierw zalogować się do Panelu Usługi Cloudlets.Zone.

Nie jest możliwe zalogowanie do Systemu rozliczeniowego z użyciem poświadczeń (identyfikatora i hasła) konta na Cloudlets.Zone. Jednak sesje użytkownika, zapisane w "ciasteczkach" przez długi czas pozwalają pozostać zalogowanym nawet, gdy nastąpi wylogowanie z Panelu Usługi.

1.Wybierz z górnego menu "SALDO KONTA", a następnie "Zobacz faktury".

2. Nastąpi przekierowanie do systemu rozliczeniowego. Domyślnym widokiem jest list opłaconych i nieopłaconych dokumentów.

Zakup usług

Nawigując w górnym menu Systemu rozliczeniowego można nie tylko przeglądać dokumenty i transakcje, czy sprawdzić status wybranych usług. Możliwe jest też rozpoczęcie lub dokończenie transkacji.

  1. W zakładce "Usługi" można wybrać i kupić zasilenie na Cloudlets.Zone.

2. Po zatwierdzeniu płatności będzie jeszcze możliwość wyboru metody płatności.

3. W przypadku wyboru "Szybi przelew" lub "Bloconomics", po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie" wygenerowana zostanie proforma i nąstapi przekierowanie do bramki płatności.

  1. Po zaksięgowaniu transakcji nastąpi automatyczne wygenerowanie faktury i zasilenie salda konta na Cloudlets.Zone.

Last updated