Metody rozliczeń

Usługi Cloudlets.Zone mogą być opłacane zarówno z góry jak i z dołu

Usługi przedpłacone (Prepaid)

Z chwilą dokonania konwersji z Konta próbnego na Konto pełne (płatne), domyślnym modelem rozliczeń na platformie jest przedpłata. Oznacza to, że usługi opłacane są "z góry", a więc że wpłaty środków dokonujemy zanim zaczniemy korzystać z zasobów chmurowych. Następnie, co godzinę, dodatnie saldo konta będzie pomniejszane o wartość użytych usług (o ile zostaną zaangażowane płatne zasoby). W tym scenariuszu, po osiągnięciu zerowego salda, usługi są automatycznie wyłączane.

System stale estymuje na jaki czas wystarczy środków z bieżącego salda konta. Na tej podstawie wysyłane są powiadomienia e-mail o potrzebie dokonania wpłaty na kilka dni przed prognozowanym wyczerpaniem środków.

Usługi opłacane "z dołu" (Postpaid)

Opłaty na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego uruchamiane są indywidualnie dla klientów, którzy podpisza umowę. Rozliczenie za użyte zasoby następuje na przykład w cyklach miesięcznych lub kwartalnych. Ten model rozliczeniowy zastosować można w przypadku, gdy minimalne użycie miesięczne jest wieksz lub równe 1000 zł netto.

Jeśli chcesz skorzystać z modelu rozliczeń "z dołu", skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@cloudlets.zone lub pod numerem +48 71 735 3344.

Last updated