Automatyczne wdrażanie aktualizacji Git/SVN

Wykorzystanie zewnętrznych repozytoriów systemów kontroli wersji jako źródła projektów

Na Cloudlets.Zone można skonfigurować okresowe automatyczne aktualizacje wdrożeń z użyciem powszechnie stosowanych systemów kontroli wersji Git/SVN. Po prostu zaktualizuj swój kod, dokonaj zatwierdzenia, a wszystkie zmiany w Twoim projekcie VCS zostaną automatycznie przesłane do środowiska developerskiego lub produkcyjnego po określonym przedziale czasu. W odróżnieniu od haków Git, funkcja automatycznego wdrażania na Cloudlets.Zone nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji po stronie repozytorium projektu.

Przygotowanie projektu

  1. Zaczynamy od uruchomienia kreatora środowiska i wyboru technologii zgodnej z projektem, po który sięgać będziemy do repozytoriów Git/SVN. Rozważymy to na przykładzie węzła kompilacji Maven dla Javy - jednak każdy inny serwer aplikacji może być skonfigurowany podobnie.

Środowiska Java wymagają dodatkowego węzła Maven do budowania i wysyłania kodu do serwera aplikacji, podczas gdy w przypadku pozostałych języków, mechanizm ten jest obsługiwany natywnie przez węzły obliczeniowe.

2. Po utworzeniu środowiska kliknij przycisk Dodaj projekt obok odpowiedniego węzła (np. Maven dla Java lub serwera aplikacji dla dowolnego innego języka).

3. W otwartym oknie przejdź do zakładki z rodzajem używanego VCS i wypełnij wymagane pola: wprowadź adres URL do potrzebnego repozytorium, określ szczegóły uwierzytelnienia oraz wskaż nazwę kontekstu, w którym ma być umieszczona Twoja aplikacja.

Ponadto w przypadku użycia węzła kompilacji Maven, należy dodatkowo określić nazwę projektu i środowisko, w którym ma zostać wdrożony.

Wskazówki. Ta ramka zawiera opis poszczególnych ustawień, które mogą się przydać do zorganizowania właściwej interakcji systemu ze zdalnym repozytorium:

  • Sprawdź i automatycznie instaluj aktualizacje - służy do wskazania, czy chcesz wdrożyć projekt natychmiast po jego dodaniu, czy odroczyć tę operację (w celu późniejszej ręcznej inicjacji).

  • Opcja Automatycznego rozwiązywania konfliktów jest domyślnie zaznaczona i stanowi odpowiednik polecenia git reset –hard. Służy do zapobiegania występowaniu konfliktów scalania podczas kolejnych aktualizacji projektu, które mogą mieć miejsce, jeśli ten sam plik został zmodyfikowany zarówno w zdalnym repozytorium, jak i w Twoim projekcie utrzymywanym na Cloudlets.Zone. Jeżeli pojawi się taki problem, ten sprzeczny plik zostanie zaktualizowany zgodnie z wersją repozytorium (która jest uważana za nadrzędną), odrzucając zmiany wprowadzone lokalnie. Zalecamy, aby nie wyłączać tej opcji, chyba że dokładnie wiesz, co robisz.

  • Opcja Uruchom instalację bez przestojów (obecnie dostępna tylko dla PHP) pozwala na ciągłe wdrażanie aktualizacji aplikacji, znajdujących się w kontekście ROOT, bez przerw w pracy aplikacji. Jeżeli opcja ta jest włączona, Twój wybór zostanie zapamiętany i wykorzystany podczas wszystkich kolejnych automatycznych aktualizacji.

4. Po kliknięciu przycisku zastosuj nastąpi instalacja projektu.

Wdrożenie zakończyło się sukcesem. Projekt jest dostępny z poziomu www.

Śledzenie automatycznych aktualizacji

Aby monitorować przetwarzanie automatycznego wdrażania i jego wyniki, możesz przejrzeć odpowiedni plik dziennika (o nazwie vcs_update) dla odpowiedniego serwera aplikacji lub węzła Maven.

Możesz również ponownie skonfigurować wdrożoną aplikację za pomocą ustawień aplikacji Git/SVN, przechodząc do swojego środowiska i wybierając przycisk Edytuj obok odpowiedniego projektu. Zobaczysz otwartą ramkę, podobną do tej, która była używana do dodawania projektu, w której możesz zmienić stan dowolnej z opcji opisanych powyżej (wystarczy kliknąć Zastosuj, aby potwierdzić nowe ustawienia).

To wszystko! Po dokonaniu tych prostych konfiguracji możesz kontynuować pracę z repozytorium Git/SVN, bez konieczności ponownego wracania do naszego Panelu Usługi Cloudlets.Zone. Możesz mieć pewność, że wszystko będzie automatycznie aktualizowane w Twoim środowisku!

Last updated