Windows RDP

Dostęp do pulpitu zdalnego systemu Windows

Wirtualne maszyny (VM) z systemem Windows mają wbudowaną obsługę Remote Desktop Protocol (RDP). Protokół umożliwia łączenie się z wirtualnym pulpitem Windows i wykonywanie za jego pośrednictwem wszelkich wymaganych konfiguracji serwera.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas korzystania z maszyn wirtualnych z Windows, nasza platforma została wyposażona w zintegrowane narzędzie RDP - Guacamole. Stanowi ono bramę zdalnego pulpitu bez klienta, która jest uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej dzięki HTML5 i nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek, ani instalowanego oprogramowania klienckiego.

Oprócz tego domyślnego scenariusza połączenia, można również użyć lokalnego klienta pulpitu zdalnego. Poniżej opiszemy szerzej oba sposoby nawiązywania połączeń ze zdalnym pulpitem systemu Windows.

RDP przez klienta web

W celu uzyskania natychmiastowego dostępu zaraz po utworzeniu węzła, możesz skorzystać z bezpośredniego jednorazowego łącza Guacamole, które otrzymasz w wiadomości e-mail. W przeciwnym razie wymagane operacje należy wykonać za pośrednictwem Panelu Usługi Cloudlets.Zone.

1.Kliknij ikonę pulpitu zdalnego obok węzła (lub warstwy) opartego na systemie Windows i wybierz opcję "Otwórz w przeglądarce".

Pozostałe dostępne opcje wymagane są dla połączenia za pośrednictwem lokalnego klienta RDP:

  • Reset hasła RDP, aby zresetować i ponownie wysłać poświadczenia administratora;

  • Informacje to skrócone instrukcje o ręcznym nawiązywaniu połączenia RDP;

  • Link RDP służący do nawiązywania połączenia za pośrednictwem klienta lokalnego.

2. Połączenie ze zdalnym pulpitem zostanie nawiązane w nowej karcie przeglądarki.

Po nawiązaniu połączenia zobaczysz otwarte okno Menedżer serwera. Teraz możesz zacząć zarządzać swoim serwerem.

RDP przez klienta lokalnego

Jeśli wolisz pracować z lokalnym klientem zdalnego pulpitu, uzyj poświadczeń z powiadomienia e-mail wysłanego podczas tworzenia środowiska. Narzędzia, których możesz chcieć użyć to: Pulpit zdalny Microsoft (dla Windows), KRDC, Remina lub RDesktop (dla Linuksa), Microsoft Remote Desktop (dla Mac OS X).

Poniżej przedstawimy przykłady na bazie najpopularniejszych klientów RDP dla systemów operacyjnych Windows i UNIX:

Windows

  1. Pobierz i uruchom aplikację Pulpit zdalny Microsoft.

  2. Kliknij "Dodaj/Komputery" w górnej części otwartego okna.

3. Podaj link połączenia RDP w polu "Nazwa komputera".

Link RDP znajdziesz w 3 miejscach:

  1. W e-mailu wysłanym przez nasz system zaraz po utworzeniu środowiska.

Ponadto, jeśli publiczny adres IP zostanie dodany do węzła, może być używany zamiast nazwy domeny.

4. Kliknij przycisk "+" obok pola "Konto użytkownika" i wpisz poświadczenia dla maszyny wirtualnej (sprawdź w wiadomości e-mail z adresu bok@cloudlets.zone).

5. Kliknij "Zapisz" i w razie potrzeby dostosuj wszelkie dodatkowe ustawienia.

To wszystko! Twoje połączenie jest teraz zapisane w sekcji „Zapisane komputery ”. Kliknij, aby rozpocząć sesję zdalną.

Last updated