Kompendium
Search
K

Klonowanie środowiska

Czyli jak najprościej stworzyć bliźniaka z już istniejącego środowiska
Każdy prędzej czy później staje przed potrzebą sklonowania projektu, nad którą pracuje, czy też rozgałęzienia aplikacji. Bardzo często będziemy chcieli wypróbować nową funkcjonalność przed wdrożeniem jej w środowisku produkcyjnym. W takich przypadkach przydaje się opcja klonowania środowiska, która umożliwia stworzenie kompletnej kopii już istniejącego projektu za pomocą zaledwie 3 kliknięć.
Gdy mówimy o bardziej złożonych projektach (co implikuje zaangażowanie całego zespołu developerskiego), zalecane jest wielokrotne kopiowanie aplikacji lub środowiska e-commerce. Najczęstsza implementacja cyklu życia aplikacji obejmuje następujące etapy:
  • development - etap twórczy, budowa i modyfikowania funkcji,
  • testowanie - w celu zapewnienia jakości w celu wykrycia i przeanalizowania ewentualnych problemów,
  • produkcja - najnowsza aktualna wersja aplikacji, przeznaczona do użytku przez klientów końcowych.
Warto uwzględnić, że podczas klonowania:
  • może wystąpić krótkotrwałe zamrożenie kontenerów źródłowych z powodu migracji stanu pamięci do sklonowanych węzłów;
  • dla środowisk z Microsoft Windows Server, kontenery zostaną tymczasowo zatrzymane, co oznacza krótkotrwały przestój;
  • w trybie skalowania poziomego warstw, kontenery w klonie zostaną utworzone z odpowiedniego obrazu bazowego (bezstanowy) lub skopiowany z kontenera głównego (stanowy).

Jak sklonować środowisko?

1. Kliknij odpowiedni przycisk Klonuj środowisko obok swojego środowiska, jak pokazano na poniższym obrazku:
2. Wpisz własną nazwę klona lub skorzystaj z wygenerowanej nazwy domyślnej. Potwierdź przyciskiem Klonuj.
3. Po kilku minutach środowisko zostanie zdublowane i będzie gotowe do użycia.
Teraz już możesz pracować na klonie, wdrażać nowe wersje aplikacji, zmieniać topologię lub wprowadzać modyfikacje — nie wpłynie to na oryginalne środowisko.
W niektórych przypadkach wymagane będą dodatkowe działania, aby umożliwić właściwe działanie sklonowanego środowiska.
  • Adresy IP i nazwy hostów węzłów będą się różnić od początkowych, dlatego może okazać się konieczne dostosowanie plików konfiguracyjnych.
  • Jeżeli napotkałeś problem podczas klonowania bardzo dużego środowiska (tj. z ponad 1 TB danych przechowywanych w kontenerach), skontaktuj się z nami.
  • Środowisko udostępniane w trybie współpracy może być sklonowane tylko przez jego właściciela, a utworzona kopia nie będzie domyślnie dostępna dla współpracowników.