Klonowanie środowiska

Czyli jak najprościej stworzyć bliźniaka z już istniejącego środowiska

Każdy prędzej czy później staje przed potrzebą sklonowania projektu, nad którą pracuje, czy też rozgałęzienia aplikacji. Bardzo często będziemy chcieli wypróbować nową funkcjonalność przed wdrożeniem jej w środowisku produkcyjnym. W takich przypadkach przydaje się opcja klonowania środowiska, która umożliwia stworzenie kompletnej kopii już istniejącego projektu za pomocą zaledwie 3 kliknięć.

Gdy mówimy o bardziej złożonych projektach (co implikuje zaangażowanie całego zespołu developerskiego), zalecane jest wielokrotne kopiowanie aplikacji lub środowiska e-commerce. Najczęstsza implementacja cyklu życia aplikacji obejmuje następujące etapy:

  • development - etap twórczy, budowa i modyfikowania funkcji,

  • testowanie - w celu zapewnienia jakości w celu wykrycia i przeanalizowania ewentualnych problemów,

  • produkcja - najnowsza aktualna wersja aplikacji, przeznaczona do użytku przez klientów końcowych.

Warto uwzględnić, że podczas klonowania:

  • może wystąpić krótkotrwałe zamrożenie kontenerów źródłowych z powodu migracji stanu pamięci do sklonowanych węzłów;

  • dla środowisk z Microsoft Windows Server, kontenery zostaną tymczasowo zatrzymane, co oznacza krótkotrwały przestój;

  • w trybie skalowania poziomego warstw, kontenery w klonie zostaną utworzone z odpowiedniego obrazu bazowego (bezstanowy) lub skopiowany z kontenera głównego (stanowy).

Jak sklonować środowisko?

1. Kliknij odpowiedni przycisk Klonuj środowisko obok swojego środowiska, jak pokazano na poniższym obrazku:

2. Wpisz własną nazwę klona lub skorzystaj z wygenerowanej nazwy domyślnej. Potwierdź przyciskiem Klonuj.

3. Po kilku minutach środowisko zostanie zdublowane i będzie gotowe do użycia.

Teraz już możesz pracować na klonie, wdrażać nowe wersje aplikacji, zmieniać topologię lub wprowadzać modyfikacje — nie wpłynie to na oryginalne środowisko.

W niektórych przypadkach wymagane będą dodatkowe działania, aby umożliwić właściwe działanie sklonowanego środowiska.

  • Adresy IP i nazwy hostów węzłów będą się różnić od początkowych, dlatego może okazać się konieczne dostosowanie plików konfiguracyjnych.

  • Jeżeli napotkałeś problem podczas klonowania bardzo dużego środowiska (tj. z ponad 1 TB danych przechowywanych w kontenerach), skontaktuj się z nami.

  • Środowisko udostępniane w trybie współpracy może być sklonowane tylko przez jego właściciela, a utworzona kopia nie będzie domyślnie dostępna dla współpracowników.

Last updated