Kompendium
Search…
Współdzielenie zasobów konta
Nadawanie uprawnień do środowisk lub do konta innym użytkownikom platformy

Tryb współpracy na platformie

Z myślą o współpracy, możliwe jest współdzielenie środowisk i zasobów. W tym celu należy zaprosić wybrane osoby w panelu usługi. Konta utworzone w ten sposób, będą w statusie współpracy przez co, nie będą wygasały (np. konta próbne). Jednocześnie, korzystać będą z zasobów konta użytkownika zapraszającego. Zaproszenie można wysłać współdzieląc określone środowisko lub całe konto.

Zaproszenie globalne z wyborem współdzielonych zasobów

1.Kliknij „ustawienia” zaraz obok salda konta
2. Wybierz „Udostępnione przez mnie” z menu po lewej stronie i kliknij zaproś.
3. Następnie, wpisz prawidłowy adres e-mail zapraszanej osoby i zdecyduj, czy ma mieć uprawnienia do tworzenia środowisk.
Jeśli zaproszona osoba nie ma konta na platformie otrzyma mail z procedurą jego aktywacji. W przypadku, zaproszenia osoby posiadającej konto, przesłane zostanie zaproszenie do współpracy. Akceptacja zaproszenia spowoduje powiązanie kont.
Zapraszane konto musi być aktywne. Jeżeli zapraszasz osobę, posiadającą konto próbne na Cloudlets.Zone, upewnij się, że okres testowy dla tego konta nadal trwa. Jeżeli chcesz zarządzać współdzielonym środowiskiem, a Twój okres próbny zakończył się, daj nam znać pisząc na [email protected]
4. Na koniec, wybierz które środowiska będą współdzielone zaproszonej osobie oraz określ poziom uprawnień i zatwierdź.
Udostępniane środowiska będą wyróżnione „ikoną ręki”. Osoba zaproszona do współdzielenia nie będzie widzieć kosztów ani informacji rozliczeniowych dotyczących udostępnianych środowisk.

Zaproszenie do współdzielenia konkretnego środowiska

  1. 1.
    W panelu usługi wybieramy środowisko, które chcemy udostępnić.
2. Następnie z bocznego menu wybieramy „współdzielenie” i klikamy przycisk „dodaj”.
3. Po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail oraz określeniu poziomu uprawnień, na podany adres zostanie wysłane zaproszenie do współdzielenia konkretnego środowiska. Akceptacja przez osobę zaproszoną spowoduje powiązanie kont.
Zasady współdzielenia można modyfikować z poziomu konta głównego. Można dodawać i usuwać środowiska współdzielone oraz modyfikować uprawnienia. Można także usuwać wybrane konta z listy uprawnionych do współdzielenia. Osoba zaproszona może w dowolnym momencie opuścić „współdzielenie”.
Last modified 1mo ago