Kompendium
Search
K

Zasilanie konta

Instrukcja doładowania konta przedpłaconego dla dwóch scenariuszy

Konto próbne

1.Pierwsze zasilenie zachodzi, gdy posiadasz nadal Konto próbne (bezpłatne). Dokonaj jego konwersji klikając zielony przycisk "PRZEJDŹ NA PEŁNE KONTO" w górnym menu Panelu usługi.
2. Następnie wypełnij prawidłowo formularz rejestracji i kliknij "Konwertuj na pełne konto".
3. Wybierz bramkę płatności (więcej informacji znajdziesz w sekcji Metody płatności), na przykład CashBill jeśli chcesz zapłacić szybkim przelewem.
4. Otwarte zostanie nowe okno z fakturą proforma. Naciśnij szary przycisk "Zapłać z CashBill"
lub zmień metodę płatności z rozwijalnego menu.
5. Teraz możesz dokonać płatności preferowaną przez siebie metodą.
Od teraz możliwe jest już zasilania konta.
Jeżeli w trakcie tego procesu nie dokonasz transakcji, Twoje konto będzie w statusie "w konwersji" ale obowiązywać będą reguły jak dla Konta próbnego. Oznacza to, między innymi, że nie zmieni się termin ważności konta, ani limity obowiązujące dla kont testowych.
Nadal możliwe będzie uzupełnienie salda konta, a więc dokończenie konwersji na Konto Pełne.
Możliwe będzie rozpoczęcie nowej transakcji lub opłacenie wcześniej utworzonych faktur proforma. Aby podglądań faktury, kliknij "Zobacz faktury".
Wybranie nieopłaconych pozycji rozpocznie proces od punktu 4 niniejszej instrukcji.

Konto pełne

1.Jeżeli masz już Konto Pełne, a chcesz je zasilić określoną kwotą, wystarczy że klikniesz na "Saldo konta", a następnie "Uzupełnij saldo".
2. Po lewej stronie dokonaj wyboru wartości zasilenia, a po prawej wskaż bramkę płatności, np. CashBill.
3. Otwarte zostanie nowe okno z fakturą proforma. Naciśnij szary przycisk "Zapłać z CashBill"
lub zmień metodę płatności z rozwijalnego menu.
4. Teraz możesz dokonać płatności preferowaną przez siebie metodą.
Jeżeli w trakcie tego procesu nie dokonasz transakcji, nadal możesz uzupełnić saldo konta. Wystarczy tym celu dokończyć już rozpoczętą transakcję, czyli opłacić wygenerowaną proformę. Wybierz z górnego menu "SALDO KONTA" i "Zobacz faktury".
Zostaniesz zalogowany do systemu bilingowego, gdzie wylistowane będą opłacone i nieopłacone transakcje.
Wybranie nieopłaconych pozycji rozpocznie proces od punktu 3 niniejszej instrukcji.