Współdzielenie zasobów konta

Nadawanie uprawnień do środowisk lub do konta innym użytkownikom platformy

Tryb współpracy na platformie

Z myślą o współpracy, możliwe jest współdzielenie środowisk i zasobów. W tym celu należy zaprosić wybrane osoby w panelu usługi. Konta utworzone w ten sposób, będą w statusie współpracy przez co, nie będą wygasały (np. konta próbne). Jednocześnie, korzystać będą z zasobów konta użytkownika zapraszającego. Zaproszenie można wysłać współdzieląc określone środowisko lub całe konto.

1. Zaproszenie globalne z wyborem współdzielonych zasobów

Kliknij „ustawienia” zaraz obok salda konta

Wybierz „Udostępnione przez mnie” z menu po lewej stronie i kliknij zaproś.

Następnie, wpisz prawidłowy adres e-mail zapraszanej osoby i zdecyduj, czy ma mieć uprawnienia do tworzenia środowisk.

Jeśli zaproszona osoba nie ma konta na platformie otrzyma mail z procedurą jego aktywacji. W przypadku, zaproszenia osoby posiadającej konto, przesłane zostanie zaproszenie do współpracy. Akceptacja zaproszenia spowoduje powiązanie kont.

Na koniec, wybierz które środowiska będą współdzielone zaproszonej osobie oraz określ poziom uprawnień i zatwierdź.

Udostępniane środowiska będą wyróżnione „ikoną ręki”. Osoba zaproszona do współdzielenia nie będzie widzieć kosztów ani informacji rozliczeniowych dotyczących udostępnianych środowisk.

2. Zaproszenie do współdzielenia konkretnego środowiska

W panelu usługi wybieramy środowisko, które chcemy udostępnić.

Następnie z bocznego menu wybieramy „współdzielenie” i klikamy przycisk „dodaj”.

Po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail oraz określeniu poziomu uprawnień, na podany adres zostanie wysłane zaproszenie do współdzielenia konkretnego środowiska. Akceptacja przez osobę zaproszoną spowoduje powiązanie kont.

Zasady współdzielenia można modyfikować z poziomu konta głównego. Można dodawać i usuwać środowiska współdzielone oraz modyfikować uprawnienia. Można także usuwać wybrane konta z listy uprawnionych do współdzielenia. Osoba zaproszona może w dowolnym momencie opuścić „współdzielenie”.