Migracja działającej strony WordPress

Instrukcja krok po kroku, jak przenieść całą stronę WordPress do Cloudlets.Zone

Darmowa migracja WordPress na Cloudlets.Zone

Ta instrukcja pomoże Ci przeprowadzić płynną migracje witryn WordPress od dowolnego dostawcy hostingu do naszej chmury na Cloudlets.Zone. Co ważne, proces jest całkowicie odwracalny, bo finalnie będziesz w posiadaniu dwóch działających instalacji WordPress, a wpisami domenowymi w DNS (serwer nazw) określisz, która instalacja będzie widoczna w Internecie.

Zaczynamy od uruchomienia nowej instalacji WordPress przy użyciu wstępnie skonfigurowanych pakietów dostępnych w naszym marketplace. Jeśli jeszcze nie masz konta na Cloudlets.Zone, tu znajdziesz instrukcję jak je założyć.

  1. Po zalogowaniu do Panelu Usług na Cloudlets.Zone wejdź na Marketplace, a następnie wybierz preferowaną paczkę instalacyjną WordPress. Poniżej w tabelce znajdziesz przeciętne koszty miesięczne. Zwracamy uwagę, że koszty zależą od ruchu jaki obsługuje witryna i przez to mogą się istotnie różnić od poniższych przykładów. Chmura rozliczana jest za rzeczywiste użycie, a nie za limity. Więcej o opłatach znajdziesz tutaj.

Rodzaj instalacji WordPress

Średni miesięczny koszt

WordPress Cluster Kit 2 (LiteSpeed + GlusterFS + CDN) pełne HA

360 zł

WordPress Cluster Kit 2 (LiteSpeed + CDN)

300 zł

WordPress Standalone Kit (LiteSpeed)

70 zł

WordPress Standalone Kit (NGINX)

40 zł

W każdej z dwóch paczek WordPress będzie można indywidualnie zdecydować, jakie składowe zawierać będzie docelowa instalacja. Generalnie, warto wiedzieć, że Cluster Kit 2, to WordPress z nadmiarowością, a więc klaster wysokiej dostępności (HA). Każda warstwa, a więc load balancer, aplikacja, baza danych i repozytorium będzie uruchomiona na co najmniej dwóch niezależnych kontenerach rozłożonych na różnych serwerach. Sprawia to, że całość jest odporna na awarie oraz przygotowana na przyjęcie bardzo dużych obciążeń.

Uwaga! Jeśli zamierzasz przeprowadzić migrację WordPress z klastrem Galera, upewnij się, że wszystkie tabele w Twojej bazie danych mają jawny klucz podstawowy, w postaci indeksu jedno- lub wielokolumnowego. Zignorowanie tego wymagania spowoduje niepowodzenie replikacji. Możesz zapoznać się z pełną listą ograniczeń klastra Galera.

2. Zaloguj się do serwera aplikacji przez SSH i wygeneruj parę kluczy za pomocą polecenia:

ssh-keygen

Nie trzeba podawać nazwy pliku, ani hasła. System podstawi wartości domyślne, tak jak w tym przykładzie.

3. Wyświetl właśnie wygenerowany klucz publiczny za pomocą polecenia:

cat .ssh/id_rsa.pub

Następnie zaznacz i skopiuj jego zawartość do schowka za pomocą skrótu Ctrl+Shift+С (lub Сmd +C ).

4. Dodaj klucz publiczny do środowiska WordPress, wklejając go ze schowka (do Kluczy SSH dostaniesz się z poziomu Panelu Usługi poprzez Ustawienia w menu głównym).

5. Przejdź do panelu administracyjnego źródłowej witryny WordPress, czyli tej którą chcesz przenieść do Cloudlets.Zone. Znajdź, zainstaluj i aktywuj wtyczkę Migrate Guru.

6. Przejdź do zakładki wtyczki, wypełnij pole e-mail, zaakceptuj warunki i naciśnij Migrate Site.

UWAGA! Cały proces transferu bazy danych, ustawień i wtyczek odbywać się będzie z użyciem serwerów pośredniczących Blogvault. Oznacza to, że akceptujesz fakt udostępnienia tych danych firmie trzeciej. Przed rozpoczęciem sugerujemy zapoznać się z warunkami usługi, a w szczególności Content Rights! Jeśli nie akceptujesz takich warunków transferu, przejdź do instrukcji z wykorzystaniem narzędzi płatnych.

Migracja nie oznacza usunięcia strony źródłowej. Po udanej migracji dysponować będziesz dwoma identycznymi seriwsami WordPress na róznych serwerach. Zmianą rekordu A w DNS (serwer nazw) zdecydujesz, który strona będzie prezentowana publicznie.

7. Wybierz protokół FTP na następnej stronie.

7. Następnie wypełnij formularz wybierając protokół bezpiecznego przesyłania plików SFTP. Poniżej znajdziesz podpowiedzi, gdzie znajdują się wszelkie niezbędne dane.

  • Destination Site URL (adres URL witryny docelowej) to łącze do nowej witryny WordPress (domena tymczasowa generowana na naszej platformie po utworzeniu środowiska). W naszym przykładzie mamy domenę tymczasową: iwonakrupa.node.cloudlets.zone

  • FTP Type (typ protokołu FTP) - wybieramy SFTP, jako zapewniający szyfrowaną migrację.

  • Destination Server IP/FTP Address (adres IP/FTP serwera docelowego) adres i port można pobrać z pól Host i Port w sekcji dostępu SSH pulpitu usługi Cloudlets.Zone.

  • FTP Username (nazwa użytkownika FTP) należy skopiować z odpowiedniego pola z automatycznie wygenerowaną nazwą użytkownika, która w naszym przykładzie wynosi 3145-25.

Dane do formularza migracji

A. Wejdź w Ustawienia / Dostęp SSH / SFTP i wybierz właściwej środowisko.

B. Po wybraniu środowiska z domeną docelową, uzyskasz wszelkie dane potrzebne do wypełnienia formularza migracji.

C. W formularzu zamiast hasła użyjemy klucza prywatnego.

  • SSH Key (klucz RSA) to prywatny klucz RSA (nie mylić z publicznym) wygenerowany w kroku 2. Możesz go wybrać i skopiować z pliku .ssh/id_rsa katalogu domowego użytkownika za pomocą terminala za pomocą skrótu Ctrl+Shift+С (lub Cmd + C).

cat .ssh/id_rsa
  • Directory Path (katalog) to ścieżka, w której zainstalowana jest aplikacja WordPress. Na Cloulets.Zone jest to katalog /var/www/webroot/ROOT/

8. Pozostaje już tylko przewinąć na dół strony i wcisnąć przycisk Migrate (Migruj).

9. Po przejściu walidacji danych rozpoczyna się procedura migracji, która może potrwać kilka minut zależnie od wielkości strony.

Po pomyślnej migracji możesz odwiedzić swoją witrynę, klikając przycisk Visit Migrated Site (Odwiedź witrynę po migracji) w domenie tymczasowej.

Zwróć uwagę, że od teraz do wp-admin obowiązuje Cię loging i hasło ze źródłowego serwisu WordPress. Bez zmian pozostaje hasło i adres phpmyadmin wygenerowane dla strony w trakcie tworzenia środowiska WordPress na Cloudlets.Zone.

10. Pozostaje już tylko zmienić rekord A w DNS, czyli przekierować ruch z domeny na właściwy serwis i wygenerować ponownie certyfikat SSL dla domeny.

11. W tym celu należy zalogować się do panelu dostawcy domeny, w tym przypadku to LH i podmienić adres IP na właściwy.

Dedykowany publiczny adres IP znajdziecie w Panelu Usługi Cloudlets.Zone przy środowisku lub na poziomie wasrtwy load balancer jeśli wybraliście instalację WordPress w postaci klastra wysokiej dostępności.

W naszym przypadku powinno to wyglądać tak:

Rozpropagowanie zmiany w DNS może potrwać od kilku minut do kilku godzin. Dlatego, przed wykonaniem kroku 12, czyli wygenerowaniem nowego certyfikatu SSL, należy najpierw sprawdzić, czy domena rozgłasza już z nowy adres IP. W innym przypadku, operacja generowania SSL zakończy się niepowodzeniem.

Do weryfikacji jaki pod jakim adresem IP funkcjonuje domena, można użyć funkcji DNS Lookup w DNS Chcecker. W naszym przypadku zmiana rozgłosiła się w ciągu minuty.

12. Skoro adres IP jest już z puli nowego dostawcy - Cloudlets.Zone można przejść do generowania nowego certyfikatu SSL. W tym celu w warstwie aplikacji środowiska docelowego wybierz zakładkę Więcej, która reprezentuje dodatki i rozszerzenia.

13. Następnie, kliknij Configure (konfiguruj), aby wpisać adres własnej domeny, która zastąpi domenę tymczasową, którą w tym przypadku jest iwonakrupa.node.cloudlets.zone. Wpisujemy domenę i subdomenę bez spacji rozdzielając przecinkiem. Można podać więcej domen, które zarejestrowane zostaną jako bliźniacze, o ile w ich DNS będzie właściwy rekord A lub CNAME.

14.Wciśnięcie zastosuj spowoduje nie tylko wygenerowanie certyfikatu SSL, ale także zmieni domyślne adresy w panelu WordPress. Certyfikat ważny jest 90 dni i odnawiany będzie automatycznie, co 60 dni, o czym każdorazowo system powiadomi Cię poprzez e-mail.

Po 3-4 minutach i odświeżeniu (Ctr+F5) okna przeglądarki strona ładować powinna się już z nowego miejsca.

Na koniec, rekomendujemy usunięcie pary kluczy użytych do migracji, gdyż klucz prywatny został skompromitowany poprzez wklejenie go do formularza firmy trzeciej. Klucze znajdziecie w Ustawienia / Klucze SSH.

W trakcie migracji przenoszone są wszystkie wtyczki, nawet te które nie będą już potrzebne. Warto sprawdzić ich przydatność w nowym środowisku. W szczególności należy sprawdzić, czy starte wtyczki do buforowania, jak na przykład: W3 Total Cache, nie powodują konfliktów z LiteSpeed, czy NGINX, a już na pewno należy wczyścić całą ich pamięć podręczna.